Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Kiemelten Közhasznú Egyesület (KORE) Tatabánya info@rakellenes.hu 06-30/294-2716
Éves programjaink szerves részét képezik az évente rendszeres alkalommal megtartott komplex lakossági   szűrővizsgálatok  megszervezése,  önkénteseink és  a  megyei  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv   munkatársai segítségével. A lakossági szűréseken túl egyre inkább a munkahelyek, cégek is  élnek a szű- rőprogram megszervezésének lehetőségével. Örömünkre szolgál,  hogy a megyénk több településén,  falvakban és városokban  egyaránt szakemberek   részvételével előadásokat tartanak a prevencióról, a szűrésekről és a gyógyítás lehetőségeiről.  A 2010-es évben a  megyei Önkormányzat  a  megyei  egészségügy  helyzetét értékelte  és  elismerte  az  egyesület  preventív  tevékenységét,  különösen a  vastagbélrákszűrés és az egészségvédelem területén,   amelyet elláttunk a tavalyi évben.   Egyesületünk  szorgalmazására  a megyeszékhelyen  elindult  a Humán Pappiloma Vírus elleni küzdelem,   a védőoltások beadása az érintett korosztály számára folyamatosan történik a Városi Önkormányzat anya-  gi támogatásával. Örvendetes, hogy városaink többségében és nagyon sok településen támogatással kap- nak az érintettek védőoltást.   A KORE rendszeresen együttműködik a Tatabánya városban és a megyében működő civil beteg szerveze-  tekkel és rendszeres kapcsolatot tart az Országos Rákszövetséggel, amelynek tagjai is vagyunk.  Forduljanak hozzánk bizalommal, elnökségünk és önkénteseink, szakembereink szívesen állnak ren-  delkezésükre. Vissza   Webmaster