Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Kiemelten Közhasznú Egyesület (KORE) Tatabánya info@rakellenes.hu 06-30/294-2716
Tevékenységünk: a széleskörű társadalmi összefogás létrehozása, a lakosság egészség kultúrájának fej- lesztése, szűrővizsgálatokon való megjelenés fontosságának tudatosítása, hatékonyságuk fokozása, az e-  gészségügyi  ellátó rendszer onkológiai  vizsgálómódszereinek és  ellátó eszközrendszerének fejlesztésé-  ben való  közreműködés, a  gyógyult  betegek rehabilitációját  szolgáló önszerveződő csoportok tevékeny-  ségnek támogatása és minden daganatos megbetegedésekkel foglalkozó civil szervezettel való együttmű-  ködés pl. ILCO  és  ANITA  klubok.   Tartalmas munkakapcsolatot alakítottunk ki a Jövőért Hematológiai Alapítvánnyal.  Új célkitűzésünk volt  2006-tól saját  költségvetésünkből a daganatos megbetegedések korai felismerését célzó vastagbélrák szűrés megszervezése, amely napjainkban is folytatódik. Fontos a daganatos betegsé-  gek korai  felismerése, amelyhez  e szűrés rendkívül  fontos.  A minták feldolgozása az egyesületünk és a   Tatabányai  Szent  Borbála  Kórház  megállapodása alapján történik. A szűrés nemzetközileg is elfogadott,   protokoll szerinti. Tekintettel arra, hogy a szűrés államilag nem támogatott, így csak modell-program kere-  tében nyílt lehetőségünk megyénk területén folytatni a vizsgálatokat.   A  Rákellenes  Világnapot hagyományosan minden év  február 4-én Tudományos Konferencia formájában megtartjuk, ahol felhívjuk a figyelmet a megelőzés fontosságára.   2006-ban megnyitottuk  Szociális és Egészségügyi  Információs  Irodánkat,  mely  a  helyi  önkormányzat   támogatásával jött létre,  hat  éves  tartalmas  működése után  sajnos anyagiak  hiányában  megszüntetni   kényszerültünk.  Tovább  Webmaster